Johannes Het teken van het brood

Het teken van het brood

Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten.
Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. - Johannes 6: 11
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken