Johannes de Doper

 

Johannes de Doper

Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen
en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. - Lucas 3: 3
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken