Het dochtertje van Jaïrus (3)

 

Het dochtertje van Jaïrus

 Jezus nam haar hand vast en zei met luide stem: ‘Meisje, sta op!’ Haar levensadem keerde terugen ze stond
meteen op. - Lucas 8: 54, 55 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken