Dorcas

 

Dorcas

In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas. Ze deed veel goeds voor
anderen en gaf vaak aalmoezen. - Handelingen 9: 36 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken