De genezing in het bad van Betzata

 

De genezing in het bad van Betzata

Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep.
- Johannes 5: 8,9
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken