De arme weduwe

 

De arme weduwe

En Jezus zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en hij zei: ‘Ik verzeker jullie:
deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. - Lucas 21: 2, 3 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken