Filippus en de Ethiopiër

 

Filippus en de Ethiopiër

Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze
schrifttekst als uitgangspunt nam. - Handelingen 8: 35 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken