De vijf dwaze meisjes

 

De vijf dwaze meisjes

Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 
- Matteüs 25: 11 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken