De dienaar

 

De dienaar

Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij,
ik zal u alles terugbetalen.” - Matteüs 18: 26 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken