De verloren zoon (1)

 

De verloren zoon

 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij
een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Lucas 15: 13
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken