De ark hoog op de golven

 

De ark hoog op de golven

Veertig dagen lang raasde de enorme watervloed over de aarde, bedekte alles en nam de ark hoog op zijn
golven mee. Het water steeg en steeg, maar de ark bleef veilig drijven. - Genesis 7 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken