De val van Jericho (2)

 

De val van Jericho

Toen de ramshoorns klonken, brak het volk uit in een donderend geschreeuw. De muur stortte in en
iedereen klom de stad binnen vanaf de plaats waar hij zich bevond. - Jozua 6: 20
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken