Balak en de sprekende ezel

 

Balak en de sprekende ezel

Toen liet de HEER de ezelin spreken. Ze vroeg Bileam: ‘Wat heb ik u misdaan, dat u me nu al drie keer geslagen
hebt?’ ‘Je drijft de spot met me,’ zei Bileam. ‘Als ik een zwaard bij me had, dan had ik je allang gedood.’ De
ezelin vroeg Bileam: ‘Ben ik niet de ezelin waarop u al uw hele leven rijdt? Heb ik mij soms ooit eerder zo
gedragen?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. Toen opende de HEER Bileam de ogen, zodat hij de engel van de HEER op
de weg zag staan, met het getrokken zwaard in de hand. - Numeri 22: 28-31
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken