Profetes Chulda en koning Josia

 

Profetes Chulda en koning Josia

De priester Chilkia, Achikam, Achbor, Safan en Asaja gingen naar de profetes Chulda, de vrouw van Sallum.
- 2 Koningen 22: 14
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken