De profeet Elia opgenomen

 

De profeet Elia opgenomen

En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden
van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. - 2 Koningen 2: 11 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken