Wachters bij het graf

 

Wachters bij het graf

Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.
- Matteüs 27: 66
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken