Engelen in het graf

 

Engelen in het graf

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde,
zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. - Matteüs 28: 5, 6 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken