De geseling van Jezus

 

De geseling van Jezus

 De mannen die Jezus gevangenhielden, dreven de spot met hem en geselden hem.
- Lucas 22: 63
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken