Jezus voorgeleid

 

Jezus voorgeleid

Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hogepriesters zowel als
schriftgeleerden, en ze leidden hem voor in hun raadszitting. - Lucas 22: 66 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken