De arrestatie (2)

 

De arrestatie

Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, ging
de dienaar van de hogepriester te lijf en sloeg hem een oor af. - Marcus 14: 46, 47 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken