Judas Iskariot

 

Judas Iskariot

 Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou
kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen.
- Lucas 22: 4, 5
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken