Het laatste avondmaal

 

Het laatste Avondmaal

Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden:
‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. - Matteüs 26

Afdrukken

Soldaten bij het graf

 

Soldaten bij het graf van Jezus

Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf,
rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw.
De bewakers beefden van angst en vielen neer. - Mattheüs 28

Afdrukken

Het laatste Avondmaal 2

 

Het laatste Avondmaal

Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei:
‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit.
Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt.
Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw
van zal drinken in het koninkrijk van God.’ - Marcus 14

Afdrukken

Intocht in Jeruzalem 5

 

Intocht in Jeruzalem

Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit,
die ze in het veld afhakten. - Marcus 11

Afdrukken

Intocht in Jeruzalem 4

 

Intocht in Jeruzalem

‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’ Marcus 11
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Meer artikelen...

Speel vandaag maar voor God. Hoe je dat kunt doen? Ga liefdevol met een ander om, want God is liefde.