Jozef en Maria naar Bethlehem (2)

 

Jozef en Maria naar Bethlehem

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande
vrouw, die zwanger was. - Lucas 2: 4, 5
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken