Bloemen in de kerk

goede vrijdag

Bloemen in onze kerk zijn er niet alleen om de kerkzaal aan te kleden rondom speciale kerkdiensten en als attentie aan de gemeenteleden en overige gasten. Bloemen zijn ook bijzonder geschikt om de beleving van hen tijdens de kerkdienst te verdiepen en er een bijzondere betekenis aan te geven. Ook kan het de diepere zin van de kerkelijke feestdagen tot uitdrukking brengen.

Kleurgebruik

De kleuren van de gebruikte materialen en de vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten worden gebruikt om hun speciale betekenis en symboliek. Met deze symbolische waarde wordt van een mogelijkheid gebruik gemaakt om in de viering aandacht te geven aan bloemen en andere elementen uit de schepping. Lees meer over de symboliek van de kleuren >

Beeldkracht en Symboliek

Met beeldkracht en symboliek van bloemen, hun kleur, vorm of door hun volksnaam, is het mogelijk religieuze thema's aanschouwelijk te maken. Er wordt meestel gewerkt aan de hand van een thema, zoals; advent of andere bijzondere activiteiten in en om de kerk. Bij liturgisch bloemschikken betekent dat het bloemwerk altijd een relatie heeft met de liturgie, met het thema en/of onderwerp van de dienst en de prediking.
De bloemschikkingen komen daarom vrijwel altijd tot stand in overleg met de predikant. Op die manier sluit de betekenis van het bloemstuk goed aan op de kerkdienst en wordt deze goed begrepen.

God bestaat echt hoor!
Ik heb hem vanochtend nog gesproken!