Kleurgebruik bij liturgisch bloemschikken

Kleuren bij liturgisch bloemschikken hebben een bijzonder symbolische betekenis. Iedere kleur kent zijn eigen symbolische betekenis en toepassing bij de christelijke feestdagen en gebeurtenissen in de kerk.

Wit

Wit

Wit is de feestkleur, kleur van zuiverheid en licht. Deze kleur wordt vooral gebruikt tijdens de feestdagen die te maken hebben met vernieuwing en bevrijding. Zoals Pasen, Kerst, Witte Donderdag en de eerste zondag na Pinksteren.

Paars

Paars

Paars is de kleur van soberheid, ingetogenheid, bezinning, inkeer, boete en rouw. Eerst werd de kleur paars alleen gebruikt in de veertigdagen tijd. De tijd voor Pasen. Later werd paars ook toegepast in de Adventtijd. De tijd voor het kerstfeest.

Roze

Roze

Bij roze licht de kleur paars op tot roze. Het licht breekt door. Deze kleur wordt veel gebruikt op de derde zondag van Advent en op de vierde zondag van de veertigdagentijd.

Rood

Rood

Rood is de kleur van vuur en verwijst naar de Heilige Geest. Rood is niet alleen de kleur van de liefde maar eveneens van het lijden. Van het bloed van Jezus Christus wat bij zijn sterven aan het kruis werd vergoten omwille van Gods liefde. De kleur wordt gebruikt tijdens het Pinksterfeest.

Groen

Groen

Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, leven. Groen drukt verwachting uit: "Eens komt de grote zomer." De kleur groen wordt gebruikt in het begin van de Veertigdagentijd en vanaf de eerste zondag na Pinksteren tot aan Advent.

Zwart

Zwart

Zwart is het symbool van de dood, diepste rouw, dwaling, duisternis en zonde. Wordt gedragen tijdens begrafenissen. In Erediensten is zwart de liturgische kleur voor Goede Vrijdag.

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.