bloemschikken.jpg

Artikel 10: Vergeving door het kruis

Aantal keren gelezen: 3111

Vergeving van de zonden.

We zijn allemaal als een klein kind op de wereld gekomen. Stuk voor stuk. Zo lief als we waren in het
oog van onze ouders, toch waren we voor God al zondaren.
En nu zegt God in de Bijbel, dat Hij mijn zonden wil vergeven. Al mijn zonden. En dat zijn er veel.

Ontstellend veel!

Als ik bid, denk ik intussen aan zoveel andere dingen. En het is nietwaar dat ik God meer liefheb dan iets of iemand anders. Ik ben maar weinig bereid mij op te offeren aan God of aan mijn naaste.

Dat ben ik ten voeten uit: een zondaar.

Maar bij God is vergeving! En vergeven betekent kwijtschelden, uit het kasboek schrappen.
Hij zegt niet: jou kan ik niet gebruiken, nee, Hij wil je, hoe zondig je ook bent, aannemen als zijn kind.
Als jij je schuld belijdt en bij Christus vergeving zoekt dan is er voor jou vergeving.

Waarom doet God dat?
Omdat Christus aan het kruis voor ons de schuld heeft betaald. Hij heeft mijn straf ondergaan. Dat is
voor ons niet te begrijpen, voor niemand!
GELOOF het dan! Door Christus zijn wij schuld­vrij!

Lees verder over "God zoekt jouw!"

No video selected.

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.