collectetafel.jpg

Artikel 2: Jezus Christus

Aantal keren gelezen: 3826

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here.

God heeft een Zoon, die ook God is.
Samen met de Vader en de Heilige Geest.
Zij drieën zijn de ene, ware God, die alles heeft gemaakt en nog in stand houdt!

Dit alles kan ik niet begrijpen. Daarvoor is mijn verstand te beperkt.
Ik kan dat alleen maar geloven en die God aanbidden.
Gods Zoon heeft echter namen, die dit wonder dichterbij brengen.
Hij heet Jezus. Dat betekent: Verlosser.
Jezus verlost mij van mijn zonden.
Geen ander kan dat doen. Hij alleen!
Doe jij dan ook maar geen moeite zo‘n ander te vinden.
Ga tot Jezus!

Hij heet ook Christus. Dat betekent: gezalfde.
Als in het Oude Testament iemand een ambt kreeg, werd hij gezalfd. Jezus kreeg van God het ambt om door zijn offer ons het leven te geven en ons als zijn onderdanen bij het leven te bewaren.
Veilig ben ik pas bij Hem!

Hij is onze Heer, onze Meester. Hij kocht ons met zijn bloed, daarom laat Hij ons nooit meer los.
Hij helpt ons te strijden tegen de duivel. Ook voor jou is er alleen verlossing bij Hem.

Lees verder over "Verlosser van zonden"

No video selected.

Liefde is God en God is liefde.