kerkdienst.jpg

Artikel 1: God is mijn Vader

Aantal keren gelezen: 2905

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.

Dat is iets wat me intens blij maakt.
God is niet oneindig ver weg, maar dichtbij.
Als jij in Hem gelooft, is Hij ook jouw Vader.

Hij is almachtig. Hij is de Schepper van hemel en aarde.
Hij heeft, toen Hij de aarde schiep, gesproken en ­ het was er.
Alles heeft Hij geschapen.
Lees het maar na in de Bijbel (Genesis l en 2).
Als het laatste van alles heeft God de mens gemaakt, naar Zijn beeld nog wel.
Die mocht dan ook heersen over de dieren en over alles wat er in de schepping was.

Zo groot is God!

Door Christus, Zijn Zoon, mag ik Hem, die machtige God, mijn Vader noemen!
Ik ben Zijn kind: Vader zorgt voor mij.
Hij let er op dat met mij alles goed komt. Alles!
Erken jij Hem nu ook als God en Vader! Daar heeft Hij als jouw Schepper recht op.
Lees van Hem in de Bijbel. Zoek God en bid tot Hem. Opdat jij en ik, wij samen, gelukkig mogen zijn en God loven om Zijn grote liefde voor ons!

Lees verder over "Jezus Christus"

Geef vandaag liefde. Wees lief voor anderen. Wees lief voor je gezin. Wees lief voor God. Hij zal ervoor zorgen dat je genoeg liefde hebt en Hij geeft je er meer voor terug dan je ooit zou kunnen weggeven.