kerkplein.jpg

Artikel 7: Christus komt terug

Aantal keren gelezen: 3154

Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Maak je je druk over de toekomst'?
Verwacht je de komst van Christus op de wolken?
Of denk je dat dát in jouw tijd niet gebeuren zal'?
Mag ik je hier dan even waarschuwen?

Want je kunt beter de feiten onder ogen zien, dan als een struisvogel de kop in het zand steken.

Jezus komt terug, op een dag, die niemand weet.
Dan zal Hij als Rechter optreden over alle mensen, die ooit hebben geleefd op heel de wereld.

Het kan morgen gebeuren. Of over veertig jaar.
Maar komen doet Hij! En wat zal Hij zeggen als Hij je niet ziet Werken in zijn dienst? Als je bezig bent je leven te vergooien aan de lege pretjes van de wereld?

Geloof in Hem. Ja, om aan de hel te ontkomen.
Maar meer nog om Christus zelf!
Omdat je God gezien hebt en niet meer zonder Hem kunt. Omdat je van Hem houdt met heel je hart.

Christus komt terug!
Wat verlang ik naar die dag! Wat hunker ik er naar om Hem te zien.
Wacht wakend en biddend op Hem, die zeker komt!

Lees verder over "Ik geloof"

No video selected.

Beleefd zijn kost niets, maar het is wel onbetaalbaar.