avondmaalstel.jpg

Artikel 6: Eeuwig gelukkig

Aantal keren gelezen: 3336

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de almachtige Vader.

Jezus is na zijn opstanding naar de hemel gegaan.
Zijn leerlingen hebben er bij gestaan en het ons verteld in de Bijbel. Maar dat Jezus naar de hemel
ging, betekent niet dat wij Hem kwijt zijn. In de hemel blijft Hij aan de aarde denken en van daaruit
bestuurt Hij de aarde. Hij blijft zorgen voor al Gods kinderen.

Jezus bidt voor mij in de hemel. Als ik struikel in mijn geloof, houdt Hij mij vast.

Door Zijn Woord en Geest is Hij altijd bij mij en tegelijk maakt Hij voor mij een eeuwige plaats in de
hemel, waar ik straks mag wonen.
Hij zorgt voor zijn Kerk. Hij wil, dat er steeds weer mensen komen, die in Hem geloven. Die
kerkmensen zijn zondaren als de anderen. Maar Christus laat ze hun zonden zien en nodigt ze tot
Zich. Dat doet Hij in zijn liefde. Zijn bidden voor ons wordt verhoord door de Vader.

Kom mee, laten jij en ik Hem samen dienen en ons door Hem gelukkig laten maken, nu en eeuwig!

Lees verder over "Christus komt terug"

No video selected.

Wat je weggeeft kun je niet meer verliezen.