kerkplein.jpg

Artikel 5: Onze verlosser leeft

Aantal keren gelezen: 2957

Op de derde dag wederom opgestaan is van de doden.

In het vorige artikel heeft de kerk beleden, dat de Heiland gestorven is. Maar nu komt het grootste
wonder dat in de Bijbel staat: Jezus leeft!
Hij is sterker gebleken dan elke macht en kracht, sterker dan de duivel en zelfs sterker dan de dood!

Hij heeft de dood verslagen. Hij is een levende Koning. Dat mag ik geloven en dat maakt mij intens  gelukkig. En hoe staat het met jou?
Hij leeft en Hij wil ook ons levend maken. Wie het van Hem verwacht, maakt Hij vrij van zonde en
schuld.
Zij naam is Verlosser. Hij kan dat zijn, omdat Hij alles overwon!

Hij maakte mij vrij en gaf mij alles om voor Hem te leven. Want dat moet. Hem dienen met het leven
dat Hij ons gaf. Wie verlost is door Hem, kan niet net doen of dit vanzelf spreekt. Dan staan we in vlam voor Hem, omdat de opgestane Christus alles nieuw maakt.

Niemand maakt het leven zo blij als juist Hij. Een rouwadvertentie zal er ook voor mij waarschijnlijk  nog wel eens in de krant staan.
Maar dan heeft Christus de deuren naar het eeuwige leven al voor mij geopend!
Eeuwig bij Hem . . . Wat kunnen we daarnaar verlangen!

Lees verder over "Eeuwig gelukkig"

No video selected.

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.