collectetafel.jpg

Artikel 4: Geleden voor onze vrijheid

Aantal keren gelezen: 3393

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.

Dit staat er zo nuchter, vind je ook niet?
Maar als we goed nadenken over wat hier beleden wordt, dan zien we hoe vreselijk de Heiland geleden heeft. Wat kunnen we Hem daarvoor dankbaar zijn.

Want daar komt het nu net op aan. Hij is helemaal in mijn plaats gaan staan. Hij heeft ondergaan wat
mij te wachten stond; voor mij is Hij in de hel neergedaald. Hij heeft mijn schuld helemaal
betaald door voor mij te lijden en te sterven aan het kruis.

Aan het kruis is hij door iedereen bespot. Hij hoorde nergens meer bij, terwijl Hij tussen hemel
en aarde hing. Niet meer bij de aarde en niet meer bij de hemel. Door iedereen en door God verlaten. Dat laatste was verreweg het vreselijkste.

Maar zijn lijden bracht vrijheid en vreugde. Want we mogen nu, als we kwaad doen, met
berouw tot Christus gaan, die voor de schuld der mensheid heeft geboet. Als we in Hem geloven,
staan wij door Hem schuldeloos voor God de Vader.

We moeten ons schamen over onze zonden die Hem dit aandeden. God, wees ons, zondaars,
genadig in Christus!
Door het geloof in Hem kan ik danken voor zijn lijden. Omdat dat voor mij genade betekent!

Lees verder over "Onze verlosser leeft!"

No video selected.

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.