orgel.jpg

Artikel 3: Verlosser van zondaren

Aantal keren gelezen: 3108

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.

Jezus, de Zoon van God, heeft op deze zelfde aarde, waar ik woon, geleefd als mens onder de mensen.
Want Hij, die zelf God was, is mens geworden!
Wij kunnen ons gebroken mens­zijn niet heel maken, maar om die gebrokenheid weg te nemen, heeft Hij mens willen worden. Met alle moeiten en noden vandien: zorgen, pijn, verdriet.
Er was maar een verschil tussen Hem en ons:

Jezus kon geen kwaad doen, omdat Hij tegelijk God was in zijn mens­zijn.
Jezus is ook door een vrouw ter wereld gebracht.
Evenals wij. Maar op een heel wonderlijke manier.
Gods Heilige Geest heeft zijn geboorte in Maria's schoot bewerkt. Zo was Hij Mensen zoon en tegelijk Zoon van God.

Gelovigen mogen zich ook kinderen van God noemen. Zo is Hij in zekere zin onze Broeder geworden.
En de Bijbel noemt Hem de Eerstgeborene onder vele broeders.
Hij werd mens, omdat Hij zondaren wilde verlossen van de zonde, door hun schuld op zich te nemen.
Hij moest het ellendige van het mens­zijn­in­zonde ervaren om dat van onze schouders af te nemen.
Jezus betekent dan ook: redder, verlosser, zaligmaker!

Omdat Hij God bleef, kon Hij onze Redder zijn.
Geen mens is er, die ons kan verlossen.
Geen enkele mens! Alleen jezus Christus!
Wanneer je je aan Hem toevertrouwt, komt alles goed!

Lees verder over "Geleden voor onze vrijheid"

No video selected.

Een gebed hoeft niet lang te zijn zolang het maar uit de grond van je hart komt.