voorhof.jpg

Artikel 11: God zoekt jou

Aantal keren gelezen: 3245

Wederopstanding van het vlees

Sterven moeten wij allemaal. Dat is een gevolg van de zonde. En na het sterven is het met ons werk  op aarde gedaan.
Dat is finaal afgelopen. Maar daarom ben ik zo blij, dat, wanneer voor mij op aarde alles is afgelopen,
Jezus mij nog vasthoudt. Zijn liefde en trouw reiken tot over de dood heen.

Heeft Hij immers de dood niet overwonnen toen Hij opstond uit zijn graf?
Nee, als we sterven is het niet afgelopen.
Dood is niet dood. God zij dank is dat niet waar!
Want er komt een dag, dat allen die gestorven zijn, zullen worden opgewekt. Ze zullen eens opstaan uit de graven, zoals eens Jezus deed. En dat gebeurt, want God zegt dat Zelf in de Bijbel.

Dan zal er een nieuwe aarde zijn, zonder zieken, zonder mismaakten, geestelijk of lichamelijk.
Die aarde is voor de gelovigen.
Wie niet gelooft? . . . vreselijk is het voor hen om hun ogen na het sterven te moeten opslaan in de
eeuwige verdoemenis!

Loop God dan toch niet voorbij!

Geef je vandaag nog aan Hem over met je hele bestaan en Hij zal je, al was je ook nog zo slecht
straks een plaats geven op die nieuwe, volmaakte aarde!

Lees verder over "Dank u Heer"

No video selected.

Wat je weggeeft kun je niet meer verliezen.