avondmaal.jpg

Een Christelijke kerk

Aantal keren gelezen: 3412

Onze kerk is een Christelijke kerk

Dat er kerken zijn waarover iets valt uit te leggen, heeft direct te maken met de persoon van Jezus Christus. Hij is de hoofdpersoon in de Bijbel. Sterker nog: door middel van de Bijbel komt het tot een levende ontmoeting met Hem.

Bijbellezen is Jezus Christus ontmoeten. Want Jezus is van heel bijzondere afkomst. Hij is de Zoon van God. Als een man van in de dertig is Hij terechtgesteld (indertijd werd daar een kruis voor gebruikt). Op de volgens Bijbelse tijdrekening derde dag na zijn dood is Hij weer uit zijn graf gekomen. Zijn leven en Zijn werk zet Hij tot op vandaag voort vanuit de hemel. Zijn Geest spreekt ons aan in de Bijbel.

Op zich doet dit allemaal heel vreemd aan. Het vraagt best veel uitleg, waarvoor bij deze korte kennismaking geen ruimte is.

Wel kunnen we dit zeggen:

Zowel Jezus optreden als zijn overlijden hadden een meerwaarde. Hij was God en mens. Hij stelde zich bij God aansprakelijk voor het onrecht dat wij God hebben aangedaan. Recht om te leven heeft Hij bij onze Schepper behaald. God besloot Jezus eeuwig leven te geven, dat Hij nu ook met ons wil delen. Daarom wordt in de Bijbel gevraagd om geloof in Jezus: dat is totale overgave aan Hem. Christenen zijn mensen die van Jezus een nieuw leven verwachten. In hun geloof beginnen ze alvast aan dat nieuwe leven. En ze danken God voor Zijn liefde door Zijn Zoon.
 
De Kerk door de eeuwen heen is niets anders dan een verzameling van mensen die in Jezus geloven.
 
Dat betekent twee dingen niet en één ding wel:

 1. Niet Sommige wereldgodsdiensten zijn begonnen met een grote leider die een school van leerlingen stichtte. Jezus was niet een joodse godsdienstleraar, die achteraf gezien wat meer geluk heeft gehad met zijn leerlingen' dan anderen.
 2. Niet In Nederland is onze eigen cultuur gegroeid in het klimaat van Europa. Maar onze christelijke kerk is niet een speciaal produkt van onze Nederlandse cultuur. 

 

 1. Wel Onze kerk is een onderdeel van die wereldwijde verzameling die door Jezus Christus wordt samengesteld. Naast Hem doet niemand anders dat. Jezus Gods Zoon is echt de enige. Aan Zijn persoon ontleent Zijn kerk haar unieke aanspraken.
   

Kenmerken van de Christelijke kerk

Als de kerk van Jezus Christus is, dan heeft Hij ook het alleenrecht om uit te maken hoe het daar toegaat. Jezus wil:

 1. dat Gods Woord betrouwbaar wordt overgebracht;
 2. dat er gedoopt wordt en dat de kerkgemeenschap het avondmaal viert. Hij wil daarmee Gods liefde persoonlijk bevestigen;
 3. dat de door Hem opgedragen leefregels worden gehandhaafd.

Aan deze drie kenmerken is naar onze overtuiging de echte christelijke kerk herkenbaar.

Kenmerken van christenen

Het geloof in Jezus geeft aan ons christen zijn de karakteristieken mee van:

 • gehoorzaamheid onze eerste ontmoeting met Jezus was een luisterervaring. Ons geloof groeit uit gehoorzame aanvaarding;
 • schuldbesef voor onze schuld stelde Jezus zich aansprakelijk. We mogen in Jezus naam bij God om kwijtschelding vragen;
 • verwachting ons leven heeft richting gekregen naar Jezus toe. We verlangen Hem echt te ontmoeten;
 • houvast in verdriet en spanning lopen we gevaar om de zin van het leven kwijt te raken. Hoop op Jezus is dan nog onze enige zekerheid;
 • vulling leven met Jezus geeft vulling aan elke dag. In geen enkele relatie staan we los van Hem. Vanwege Hem zijn we in de kerk ook op elkaar aangewezen.
 • geluk ons vertrouwen in Jezus maakt ons gelukkig. Dat beleven we persoonlijk en gemeenschappelijk. We geven er zingend, sprekend en biddend uiting aan.

Lees verder over "Een Gereformeerde Kerk"

No video selected.

Soms moet je in goed vertrouwen een stap in de juiste richting zetten en dan zal God je tegemoet komen. Hij zal doen wat jij niet kunt.