collectetafel.jpg

Een Bijbelse kerk

Aantal keren gelezen: 3421

Onze kerk is een Bijbelse kerk

Iedere kerk in ons land werkt met de Bijbel. Loop je een kerkgebouw in dan zul je daarbinnen al snel een bijbel kunnen vinden. De Bijbel wordt in de gelovige gemeenschap gelezen en uitgelegd. Vele kerkleden lezen er dagelijks in. Anderen zijn op z'n minst vertrouwd met woorden en namen uit de Bijbelse geschiedenis.

Onze kerk is een heel gewone kerk.

De kerkgebouwen zijn als er diensten gehouden worden vrij toegankelijk. Wat we er doen heeft alles met de Bijbel te maken.

Een gewone kerk dus. Toch een bijzondere kerk.

Er wordt in de kerkdienst naar verhouding veel aandacht besteed aan het bijbellezen. Uit de Bijbel wordt niet alleen voorgelezen. Ongeveer de helft van de tijd wordt gevuld met uitleg. Ook zingen we liederen uit de Bijbel, de Psalmen.
Die aandacht voor de Bijbel is het bijzondere van onze kerk. We nemen de Bijbel zoals ze is: een complete verzameling van zesenzestig boeken. Iedereen kan nagaan dat in een ver verleden aan die boeken vele mensen hebben gewerkt. We geloven dat ze bij hun schrijfwerk de bedoeling van Gods Geest hebben weergegeven. We geloven ook dat hun boeken door een bijzondere zorg voor ons zijn bewaard. We zijn overtuigd dat God er één geheel van heeft gemaakt voor ons. Daarom is voor ons het geheel van al die boeken “het Woord van God”.

Dit betekent drie dingen:

  1. Zorg voor een goede uitleg Het onderwijs van Gods Geest in al die boeken willen we ons graag eigen maken. Bij de weergave doen we ons best om niet in eenzijdigheden te vervallen. Teveel ongelukken zijn er al gebeurd in kerkgemeenschappen als sommigen hun eenzijdige uitleg wilden opdringen aan anderen. Aan onze voorgangers worden ook speciale voorwaarden gesteld: een wetenschappelijke opleiding om de grondtalen te kunnen lezen en een theologische scholing in bijbeluitleg door de eeuwen heen. In de kerkdienst moet hij de bedoeling van Gods Geest verduidelijken. Eigenlijk moet God zelf aan het woord komen.
  2. Eerbied voor de betrouwbaarheid Eerbied voor de Bijbel is iets wat ieder in onze kerk van jongs af aan meekrijgt.
    Belangstelling en respect voor de tekst worden ook verwacht van ieder die bij ons komt meedoen in de kring van bijbellezers.
    We doen veel moeite om de geloofwaardigheid van de Bijbel te verdedigen. Niet om allerlei achterhaalde standpunten aan te houden, maar vanwege ons basisvertrouwen in de God van de Bijbel.
    God zelf is geloofwaardig. Daarom is 'Zijn Woord' uiterst betrouwbaar.
  3. Gehoorzaamheid elke dag De Bijbel is niet alleen een voorleesboek of een studieboek. Het is vooral een boek om uit te leven. Dit boek is hét middel om met God te kunnen omgaan. Samenleven met God, dát is pas leven. Elke dag is een dag om te horen wat God wil, en om dat gehoorzaam te doen. Daarom altijd die Bijbel.

Lees verder over "Een Christelijke Kerk" 

No video selected.

Een gebed hoeft niet lang te zijn zolang het maar uit de grond van je hart komt.