collectetafel.jpg

Stammen wij af van de aap?

In de mode
De leer dat we van de apen afstammen is korte tijd in de mode geweest. We moesten dan vooral begrijpen dat we ons konden ontwikkelen tot steeds hoger wezens. Dat wordt evolueren genoemd. Juist, dat heet de evolutietheorie. Dit alles werd gebracht als wetenschap, maar het berustte op veronderstellingen.

Darwin
De geleerde Charles Robert Darwin (1809-1882) heeft in 1859 een boek uitgegeven waarin hij alle leven op aarde wilde samenvatten in een MATERIEEL geheel. Daaruit zou dan een ontstaan van alle soorten leven moeten voortkomen.
Zelf is Darwin op zijn veronderstelling teruggekomen maar andere geleerden grepen dit standpunt volop aan om te ‘bewijzen’ dat we waren voortgekomen uit een ‘natuurlijke selectie van de sterksten’.

Einde
De Christenen echter geloofden God op Zijn Woord, dat Hij de aarde heeft geschapen in alle verscheidenheid en daar nu nog dagelijks voor zorgt.
De huidige kennis van het DNA, van genen en eiwitten, tonen aan dat niet alle leven uit eenzelfde eenheid is opgebouwd, maar dat ieder soort leven zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden heeft. Dat kan nu gewoon uitgerekend worden in de laboratoria. Dus de genen van een aap zijn niet dezelfde als die van een mens en dat kan ook nooit vermengd worden. Einde evolutietheorie.

Dezelfde
Maar God blijft Dezelfde en Hij liegt niet. Ik ben blij dat je niet gelooft in evolutie maar in de levende God die je uit genade tot Zijn kind wil maken.

  • Aantal keren gelezen:: 2785

Geef het door en vertel het verder:

God bestaat echt hoor!
Ik heb hem vanochtend nog gesproken!