orgel.jpg

Wat is Openbare Geloofsbelijdenis?

Belijdenis is ja zeggen tegen God. Je wilt bij Hem horen en leven naar Zijn wil.

Hoe doe je dat?

Het begint met het volgen van catechisatie. Catechisatie is geloofsonderwijs dat gegeven wordt aan de jongeren vanaf 12 jaar in de gemeente. Tijdens de catechisatie-uren krijgen de jongeren onderwijs over de Bijbel, de Geloofsbelijdenis en de Catechismus. De vorming van de jongeren en hun positie als kinderen van God hier middenin de wereld zijn hierbij een belangrijk gespreksonderwerp. Het gaat niet om kennis op zich, maar om het leven als kind van God, om uiteindelijk te komen tot een publieke keuze voor God, de Openbare Geloofsbelijdenis. Hij/zij belijdt het geloof in God, de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Verder wordt de belofte afgelegd trouw te zijn in het lezen van de Bijbel en het gebed en zich medeverantwoordelijk te weten voor wat er in de gemeente gebeurt.

Wat houdt dat in?

Belijden is naspreken, hetzelfde zeggen. Beamen wat in de Bijbel staat. Zeggen dat je het eens bent wat God in de Bijbel zegt. Belijden is niet letterlijk herhalen, maar in je eigen woorden weergeven wat er (over een bepaald punt) in de Bijbel staat. Het is daarom ook uitkomen voor wat je gelooft. Want geloven is voor waar aannemen wat God in de Bijbel liet opschrijven. Jongeren die hun geloof in het openbaar belijden, komen uit voor hun persoonlijke band die zij hebben en voelen met God. Onze Vader die in de hemel is. Zij voelen zich verbonden met God en daarom spreken zij over Hem.

Een mooi voorbeeld uit de bijbel is de belijdenis van Petrus. Te lezen in het boek Matteüs 16: 13 tot en met 17. Discipelen gaan al een paar jaar met Jezus mee. Zij hebben Hem zien spreken en wonderen zien doen. Op een zekere dag vraagt Jezus: Wie ben ik volgens de mensen? De discipelen geven als antwoord: Johannes de Doper, Elia, Jeremia of een andere profeet. Maar, Jezus zegt dan: En jullie, voor wie houden jullie mij? Petrus antwoord: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Daarop reageert Jezus: Je bent een gelukkig man, Simon Barjona. Want mensen van vlees en bloed hebben je dat geheim niet onthuld, maar mijn Vader in de hemel.

Wanneer doe je dit?

Jongeren in onze kerk doen belijdenis wanneer zij God als hun Vader hebben leren kennen en de Here Jezus als hun verlosser hebben aangenomen. Dat heeft alles met liefhebben te maken. Het leven verder met Hem doorgaan. Hem overal bij betrekken. Belijdenis afleggen is dan ook niet zoiets als examen doen: vertel maar eens wat je allemaal over de bijbel weet. Natuurlijk moeten zij weten wie God is en wat de Here Jezus voor hen heeft gedaan. Belijdenis doen is zeggen, dat ook zij zoveel begrepen hebben van wat God hen heeft beloofd, dat zij zich bij Hem veilig en geborgen voelen.
Het is daarom iets heel persoonlijk. Zij doen belijdenis van hun geloof. Maar staan daarmee niet alleen. De Here Jezus is voor meer mensen gestorven. Heel veel meer mensen hebben hun geloof beleden. Samen met al die mensen belijden zij Jezus als hun Verlosser. Door nu in het openbaar, voor in de kerk hun geloof te belijden, zeggen zij ook bij al die mensen te willen horen. In de kerk verschijnen zij dus officieel voor God en Zijn heilige gemeente. Door hun belijdenis sluiten zij zich aan bij “de kerk van alle eeuwen en plaatsen”.

De rijkdom die de Here Jezus geeft is er voor iedereen. Niemand staat daarom alleen met al hun vragen en twijfels. Daarom is openbare geloofsbelijdenis iets heel moois.

Hoe gaat dit?

Zoals gezegd volg je vanaf je 12de jaar catechisatie en groei je naar je persoonlijke overtuiging dat je met heel je hart ja wilt zeggen tegen God in je leven. De meeste jongeren doen dit zo rond hun 20ste levensjaar. Maar ook op oudere leeftijd wordt belijdenis gedaan. Na een gesprek met de kerkenraad wordt je toegelaten en doe je in het openbaar belijdenis van je geloof. Dat gebeurd in een kerkdienst waarbij gebruik wordt gemaakt van formulier voor de Openbare Geloofsbelijdenis.

Zie ook: Formulier Openbare Geloofsbelijdenis

 

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.