kerkzaal.jpg

Onrecht

Wat zegt de bijbel bij:  Onrecht

1 Petrus 3: 16 - 18

Houd altijd een zuiver geweten. Dan zullen de mensen die kwaad van u spreken en u beledigen, vol schaamte moeten bekennen dat zij ongelijk hebben gehad.
Het is beter goed te doen en ervoor te lijden als God dat wil, dan kwaad te doen.
Christus heeft ook geleden. Hij is eenmaal voor onze zonden gestorven, als een onschuldige voor de schuldigen. Hij heeft dat gedaan om ons bij God terug te brengen. Maar hoewel Zijn lichaam gestorven is, is het door de Geest weer levend gemaakt.

1 Petrus 5: 10 en 11

Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zc sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen.
Voor Hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen!


Iemand die vrienden heeft, moet hen als vrienden behandelen, want een vriend is soms beter dan een broeder. (Spreuken 18: 24)

  • Aantal keren gelezen:: 3161

Geef het door en vertel het verder:

Wees positief. Er zijn genoeg mensen die de negatieve kant van de zaak zien.