avondmaal.jpg

Goed kennen

Wat zegt de bijbel bij:  God kennen.

Jesaja 40: 18 en 22 - 26

Hoe kunnen wij God beschrijven? Waarmee kunnen wij Hem vergelijken?
God troont boven het rond van de aarde. Voor Hem zijn haar bewoners als sprinkhanen. Hij hangt de hemelen op als gordijnen en maakt daarvan Zijn tent.
Hij veroordeelt de machtigen van de aarde en maakt hen tot nietige wezens.
Nauwelijks zijn zij geplant en schieten zij wortel in de aarde of Hij blaast hen omver. Zij verdorren en de wind neemt hen mee alsof zij stro waren.
"Met wie wilt u Mij vergelijken? Wie is aan Mij gelijk?" vraagt de Heilige.
Kijk omhoog naar de hemelen! Wie maakte al deze sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept en telt om te zien of er niet één verdwaald is, zo gaat God om met de sterren en planeten!

1 Johannes 4: 7 en 8

Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is een kind van God en kent God.
Maar wie niet liefheeft, kent God niet; want God is Zelf liefde.


Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven. (Romeinen 10

  • Aantal keren gelezen:: 1784

Geef het door en vertel het verder:

Evolutie?
Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!