kerkdienst.jpg

Vertrouwen

Wat zegt de bijbel bij:  Vertrouwen

Spreuken 3: 5 en 6

Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand.
Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen.

Filippenzen 4: 12 en 13

Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met verzadigd zijn als met honger lijden en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden.
Ik ben in staat alles te doen door Christus, Die mij daarvoor de kracht geeft.


Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst. (Psalm 119: 105)

  • Aantal keren gelezen:: 2185

Geef het door en vertel het verder:

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.