kerkzaal.jpg

Onzekerheid

Wat zegt de bijbel bij:  Onzekerheid

Romeinen 8: 31 en 32

Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie zal dan tegen ons zijn?
God heeft immers Zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd terwille van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij Zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?

Jesaja 41: 13

Ik houd u bij de rechterhand (Ik, de HERE, uw God) en zeg tegen u: Wees niet bang, Ik ben hier om u te helpen. 

Hebreeën 13: 6

Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen: "De Here helpt mij; daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen."


Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. (1 Petrus 5: 7)

  • Aantal keren gelezen:: 2373

Geef het door en vertel het verder:

Geef vandaag liefde. Wees lief voor anderen. Wees lief voor je gezin. Wees lief voor God. Hij zal ervoor zorgen dat je genoeg liefde hebt en Hij geeft je er meer voor terug dan je ooit zou kunnen weggeven.