avondmaalstel.jpg

Beproeving

Wat zegt de bijbel bij:  Beproeving

1 Corinthiërs 10: 13

De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent.

Jakobus 1: 12 en 13

Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben: Het eeuwige leven.
Maar als u moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in de verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen en Hij brengt niemand in verleiding.

Jakobus 4: 7

Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Hebreeën 2: 18

Omdat Hij Zelf geleden heeft en verzoeking heeft gekend, weet Hij wat het is om te lijden en verzocht te worden; daarom kan Hij ons zo goed helpen.


Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. (1 Petrus 5: 7)

  • Aantal keren gelezen:: 2096

Geef het door en vertel het verder:

Het is beter om een klein werkje goed te doen dan een grote klus half.