avondmaal.jpg

Pasen

Aantal keren gelezen: 8525

Pasen is het feest waar Jezus waarlijk is opgestaan!

Pasen De Heer is opgestaan

Eerst is Christus zelf levend geworden. En als Hij terugkomt, zullen allen die bij Hem horen, ook levend worden. Daarna komt het einde...'

U leest hier meer over in de Bijbel, 1 Korinthiërs 1: 23 en 24

Als er iets is waar de Bijbel ongelooflijk duidelijk over is, dan is het dit wel: Jezus leeft! Op die paasmorgen in Jeruzalem is het gebeurd: er ging een graf open. Jezus stond op uit het graf, brak de dood. Zijn leerlingen hebben het gezien: de steen voor het graf was weggerold. De grafdoeken waren opgevouwen. En ze hebben Hem gezien, gehoord, gesproken en gevoeld. Net zoals heel veel anderen. Een onomstotelijk feit: Jezus is opgestaan en Hij leeft! En dat is de boodschap van Pasen: Hij was de eerste mens die de dood achter zich liet. Hij overwon de dóód. Koning van het leven is Hij.

Jezus is waarlijk opgestaan

Een feit dat mensen ongelooflijk kan ergeren. Want we weten het allemaal immers beter: wie komt er terug uit het graf? Wie heeft er woorden voor de geschiedenis uit de Bijbel: een dode Jezus leeft? Als je dat allemaal geloven moet... En toch, als het Pasen is, gaat het over dat opstaan uit de dood. Dan gaat het daarover dat Jezus zelf heeft gezegd: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in MIJ gelooft zal leven, zelfs als hij gestorven is.' Johannes 11: 25". God brak de dood kapot. En bracht zo leven. Eeuwig leven voor wie gelooft. En inderdaad, van onze kant bekeken zijn daar geen woorden voor. Wie zou daarover kunnen spreken? Wie zou daarover iets naar voren kunnen brengen uit zichzelf? God!

Het nieuwe leven breekt weer aan.

God verklaarde de dood de oorlog. Diezelfde dood, die als zijn straf op het kwaad de wereld was binnengedrongen. Toen aan het begin. En toen al had God deze overwinning aangekondigd. Christus, die opstond uit zijn graf, is het bewijs van Gods liefde voor zondige mensen. Van zijn genade, zegt de Bijbel. Jezus' graf is een open graf: leeg! En straks gaan er meer graven open. Alle graven. Die van jou en die van mij. Hij komt ons tegen, de Levende. En wij Hem. We zullen weer leven. En dan komt het einde. Het einde? Ja, het einde dat tegelijk het begin van het totaal nieuwe is: eeuwig leven op een nieuwe aarde, waar God bij de mensen zal wonen: een hemel op aarde. Déze wereld wordt nieuw. Want God maakt alle dingen nieuw (Openbaring aan Johannes 21: 5). God geeft je leven zin. Want de dood is het einde niet. Die is voor wie gelooft de deur naar het eeuwige leven. Met en bij God.

Leven met ‘Christus' gemeente.

Moeilijk, om te begrijpen. En ook om te geloven. Maar mensen, wat geweldig ook! En onvoorstelbaar mooi voor wie in Jezus Christus mag geloven. Want kijk nu eens: zó wijd is je toekomst in Christus! Ga er niet omheen! Je bent welkom bij Hem. En bij zijn gemeente. Om meer te horen, meer te leren. Om gelukkig te zijn en gelukkig te blijven.

U bent altijd welkom in onze kerk of elders in één van onze kerken in Nederland.

Ongelooflijk maar waar

No video selected.

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.