avondmaalstel.jpg

Goede Vrijdag

Aantal keren gelezen: 6793

Op Goede Vrijdag "vieren" wij het sterven van Jezus Christus.

Goede Vrijdag het sterven van Jezus aan het kruis voor onze zonden

Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is: Christus is voor onze zonden gestorven...'

U leest hier meer over in de Bijbel, 1 Korinthiërs 15: 3

Goed nieuws op Goede Vrijdag!
En dan gaat het nota bene over het sterven van Jezus.
Over zijn sterven aan het kruis.
Kan de dood van Jezus vandaag goed nieuws zijn?
Jezus Christus gaf zijn leven

Jezus heeft geleefd. Veel geleden ook. En tenslotte is Hij onschuldig ter dood veroordeeld ten tijde van Pontius Pilatus. Hij werd gekruisigd en stierf. Hij stierf op eer vrijdag: góéde vrijdag. Dat gebeurde in Jeruzalem. En de Bijbel noemt dat feit: de basis van mensenlevens. En dus vertellen we het hier: 'Christus is voor onze zonden gestorven.' Want waar mensen, u en ik, hadden moeten sterven, stierf Hij. Mensen waren onmachtig God hun Vader te noemen. Christus gaf zijn leven om juist dat weer mogelijk te maken. Hij stierf voor ons, in onze plaats. En dus: Goede Vrijdag. Hij droeg Gods woede over ons kwaad. Hij liet zich hangen aan een kruis, opdat wie in Hem gelooft eeuwig leven zou hebben (Johannes 3: 16). Dat is ongelooflijk: zo'n offer voor zondige mensen! Dat raakt je: waar werd zo'n liefde ooit gevonden?

Via Dolorosa

Het lied wat Sela laat horen waar het met Goede Vrijdag over gaat.

Jezus Christus droeg onze straf

Dat is nu echt goed nieuws – Blijde Boodschap. Hij, Jezus Christus, stierf in onze plaats. Nu kunnen en mogen wij leven voor God. Léven! Vandaag en morgen, tot in eeuwigheid, zegt de Bijbel, en dat terwijl de dood de straf op het kwaad was. God legde de straf- de ónze! - op Christus' schouders. Hij heeft die straf op zich genomen. Want mensen konden en kunnen dat niet. Hij bevrijdde zo wie in Hem gelooft van Gods woede over z'n kwaad. Dat is liefde, ongelooflijk! En dus echt: Goede Vrijdag! Zijn sterven bracht ons het leven!

Jezus Christus wacht op je antwoord

Dat is geen bericht om naast je neer te leggen. Of je moest er al op uit zijn een zinloos leven te leiden. Zo kom je vandaag die gekruisigde Jezus tegen. En Hij vraagt het je, heel serieus, bloedserieus: wat denk je van Mij? Wat dóe je met mijn lijden en sterven? Hij vraagt het je. En geen antwoord geven is toch antwoord geven. Daar kun je je schouders niet over blijven ophalen... Want je komt Hem tegen in je leven. Jezus Christus, die gekruisigd is. Gestorven voor de zonden van wie in Hem geloven. Van die mensen die in Hem hun redding zoeken en vinden.

Jezus Christus nodigt uit

Je komt Hem tegen. En Hij jou! Hij nodigt je uit: geloof in Mij. Want wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Wordt vrijgesproken door God. Dat is het goede nieuws van Christus' dood op Goede Vrijdag. Ga er niet om heen! Je bent welkom bij Hem. En bij zijn gemeente. Om meer te horen, meer te leren. Om gelukkig te zijn en gelukkig te blijven.

U bent altijd welkom in onze kerk of elders in één van onze kerken in Nederland.

No video selected.

Evolutie?
Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!