Theologische Universiteit

Trouwe Heer, we danken u voor onze Theologische Universiteit
en voor het wetenschappelijk werk dat daar verricht wordt.
We danken u voor het onderwijs dat daar gegeven mag worden.
We dragen hen aan u op, die vanuit gereformeerd perspectief onderzoek doen.
We bidden u, om uw zegen over dit werk
opdat het zijn vruchten afwerpt voor de kerken.
Geef dat we de universiteit als geschenk ontvangen
in het midden van de kerken
en laat haar dienend zijn in kerk en samenleving.
Geef ons en hun een luisterhouding naar de Bijbel en naar elkaar,
en de durf er iets mee te doen.
Allerhoogste leraar, we willen ook bidden
voor onze Theologische Universiteit In Kampen.
Laat het studentenaantal mogen groeien.
Zegen het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
dat daar plaatsvindt.
Geef hun die daar werken keer op keer verrassing en vreugde
in hun onderzoek naar Paulus en Lukas,
Calvijn en Augustinus, kerk en belijdenis,
en hun betekenis voor de 21e eeuw.
Geef dat ze al hun werk doen in uw licht,
het enige licht dat wijsheid, dieper dan kennis brengt.
Vader, uw woord is een lamp op tafel
en een licht onderweg.
In onze complexe, donkere wereld
danken we u voor onze Theologische Universiteit.
Wil jonge mensen in het hart geven daar te gaan studeren.
Wij danken u, Heer, dat er nagedacht wordt
over de plek die uw gemeente moet innemen
in onze samenleving.
Wil dat denkwerk aan de Universiteit zegenen.
Bron van leven, stuur en help studenten en hoogleraren hierbij.
Drie-enige God, we bidden u voor de opleiding in de theologie
aan onze Universiteit in Kampen.
Wilt u de kracht van uw woord
voortdurend bewijzen in heel de opleiding,
zodat docenten en studenten gegrepen blijven door uw genade
en uw dierbare lichaam wordt gevoed en gesterkt door uw rijkdom.
Geef daarvoor ook een goede samenwerking tussen studenten,
hoogleraren en studiebegeleiders,
die in dienst staan van ons hoofd, Jezus Christus.
Geef hun gepaste trots op uw gemeente, uw liefste bezit.
Licht voor de wereld, we bidden voor predikanten,
voorgangers, en allen die uw roeping volgen
in de verkondiging van uw woord.
Maak hen trouw en waakzaam in de wereld,
liefdevol en aandachtig voor de oude teksten,
en ontvankelijk voor de mensen om hen heen.
Geef hun bereidheid om hun dienst te vervullen
in vertrouwen op de komst van uw koninkrijk.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 2857

Geef het door en vertel het verder: