Pastoraat en onderling toezicht, werk van ouderlingen

Pastoraat en onderling toezicht, werk van ouderlingen
Hemelse herder, u bent gekomen om te zoeken wat verloren is,
en ons als schapen bijeen te brengen.
Geef dat wij ook naar elkaar omzien
om elkaars lasten te dragen
en in elkaars blijdschap te delen.
Wil diegenen onder ons die u hiertoe
een bijzondere taak hebt gegeven,
in het bijzonder steunen.
Geef onze ouderlingen geloof en vreugde,
om uw heilzame woorden te spreken.
Zet ons hart daarvoor open.
Barmhartige God, u kijkt om naar uw volk,
en wij, naar uw beeld geschapen,
hebben veel omkijken naar elkaar.
Wil ons dan helpen,
niet om tegenover elkaar,
maar om naast de ander te staan,
te luisteren, en te bidden voor elkaar.
Geef onze ouderlingen de moed
om hun werk in de wijk te doen.
Geef dat zij volhouden
en wil hun ook bij teleurstelling en tegenstand
heilige kracht geven.
Zegen het werk van de kringen in het omzien naar elkaar.
Heer, onze hulp,
in ons gebed noemen we onze ouderlingen.
U hebt gaven in hun handen gelegd,
een geest van kracht en liefde.
Wilt u dit vuur van geloof brandend houden
bij moeite en tegenslag.
Geef dat ze zich niet schamen
om van u te getuigen.
Geef dat niemand van ons achterblijft,
maar dat wij allemaal
van onze redder Jezus Christus getuigen,
uit hem leven,
en elkaar op die weg meenemen en aanvuren.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 5332

Geef het door en vertel het verder: