Nederlands Bijbelgenootschap, Bijbelwerk wereldwijd

Heer, die ons uw woord gaf
in geschiedenissen, brieven, gedichten en verhalen,
we bidden voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
We danken u voor het werk van vertaling
en verspreiding van de Bijbel in de wereld.
Wilt u geven dat dit werk voortgezet kan worden.
We bidden om het doorgeven van uw woord
aan komende generaties,
tot in de uithoeken van de wereld.
U die uw woord bij mensen brengt,
vragen we om uw zegen
over het werk van Bijbelvertaling en -verspreiding.
Sterk de vertalers bij het kiezen van woorden,
geef vrijwilligers en fondsenwervers wat zij nodig hebben.
Laat veel mensen een eigen bijbel mogen bezitten
in hun eigen taal.
Laat uw woord zoveel mogelijk mensen
mogen bereiken en aanspreken.
3.11 Vervolgde christenen
Zoon van God, u werd op aarde
vernederd en mishandeld.
U kent verlating en lijden aan den lijve.
Wij bidden u voor vervolgde christenen.
Sterk hen die moeten lijden voor uw naam,
in gevangenissen en strafkampen.
Steun hen die geen bijbel mogen hebben,
aan wie bidden verboden wordt.
Wij bidden voor christenen in Noord-Korea,China,
Jemen, Soedan, Iran, Somalië en andere risicolanden.
Wees bij hen, alle dagen.
U die omziet naar mensen, hoor ons.
Wij bidden om kracht en vreugde
voor vervolgde mensen die onder zware druk staan.
Geef dat ze mogen volhouden in hun vertrouwen op u.
Wil de huiskerken zegenen.
Zegen de ondergrondse bijbelscholen.
We bidden om rust en zekerheid
in situaties van onrust en geweld.
Bescherm uw kinderen in gesloten landen
waar het evangelie verboden is.
Machtige God, we danken u voor een doorbraak van het evangelie in ....
voor contacten die gelegd konden worden
tussen christenen onderling.
Wilt u wijsheid en bescherming geven aan alle werkers
die uw woord in de wereld verspreiden.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 2811

Geef het door en vertel het verder:

Evolutie?
Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!