Kerkelijke eenheid

God van herstel, hoe pijnlijk moet het voor u zijn
dat uw kinderen verstrooid zijn over allerlei kerken,
terwijl uw apostelen ons opriepen om samen één lichaam te zijn.
We bidden om kerkelijke eenheid met allen die
met ons op hetzelfde fundament staan
van apostelen en profeten.
Leid de besprekingen door uw heilige Geest,
overwin valse tegenstellingen
die geworteld zijn in eigen gewoonten.
Laat uw Geest ruimte maken
voor eenheid in trouw en verscheidenheid.

Enige God, we komen in nederigheid tot u.
We beseffen dat er andere kerken zijn
in onze woonplaats
waar ook christenen tot u komen.
Omdat we elkaar kwijt zijn, Heer,
belijden we onze schuld,
maar voor een nieuwgeboren eenheid zeggen we u dank!
Het lukt ons alleen met uw hulp om geschillen
uit het verleden en van vandaag te overbruggen.
We bidden om voortgaande herkenning en eenheid.
Zegen de besprekingen op plaatselijk en landelijk niveau,
weid uw schapen, en wees onze herder.
Vader in de hemel, omdat u één bent met uw Zoon
en de heilige Geest, bidden we vandaag
om kerkelijke eenheid.
Wij zien hoe groepen mensen
aparte erediensten beleggen,
hoe uw gemeente verscheurd wordt.
Breng inkeer, voer hen terug in de naam van uw Zoon Jezus.
Juist in deze tijd van verwarring
mogen we elkaar eraan herinneren
dat zijn lichaam één is en veel leden heeft.
Wij maken u toch volkomen gelukkig
door eensgezind te zijn.
God in de hemel, dank voor uw aanwezigheid,
uw geschenk van liefde in Jezus, onze Heer.
We bidden u: geef ons geloof
dat we hem ontvangen zoals de bijbel hem aanreikt.
Geef ons bevrijding in hem,
in zware omstandigheden
om vol te kunnen houden,
om vrij te zijn in hem
in discussies en tegenstellingen,
in regels en structuren.
Geef ons het anker in hem,
zodat wij de koers van het evangelie niet kwijtraken.
Het is uw genade, Heer, als wij niet
in stukken en brokken uiteen zijn gevallen.
Ontferm u over uw gemeente,
hou ons bijeen in uw gezegende naam.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 6222

Geef het door en vertel het verder: