Israël

God van Abraham, Isaak en Jakob,
u hebt uw messias geboren doen worden
uit het volk Israël.
U zag de tranen van uw kind Paulus,
toen zijn hart huilde om zijn Joodse broers en zussen
die uw zoon hadden verworpen.
Wij bidden met Paulus en met heel uw kerk:
Keer u niet af van het Joodse volk, maar open het de ogen
voor het licht van de wereld,
voor Jezus, die uw glorie uitstraalt.
God van vrede,
tot u bidden wij voor uw volk Israël
dat woont in het beloofde land
of verstrooid over de wereld.
Denk aan hen die omgekomen familieleden
betreuren, die moeten leven met beelden
van tirannie en vernietiging en dood.
Help hen bouwen aan een toekomst van vrede.
Almachtige God van de Sinaï,
u die een volk uitkoos
om een eeuwigdurend verbond mee te sluiten,
blijf trouw aan Israël.
Laat het de glans van uw heerlijkheid zien
in de dood en opstanding van Jezus Messias,
Breng veel Joden ertoe hem te aanvaarden en te aanbidden.
Onzienlijke, u kwam in Christus op aarde,
u liet uzelf zien aan mensen, allereerst aan de kinderen van Abraham.
Geef dat juist zij
Jezus nu zien en aanvaarden als redder en koning.
Wij bidden om bekering van het Joodse volk,
uw volk Israël – laat het schuilen aan uw hart, door uw Geest.
Wij bidden om bescherming van hen die de Messias Jezus belijden,
als hun broeders naar het vlees hen discrimineren, belasteren en bespotten.
Geef dat juist in (de staat) Israël zelf de naam van Jezus vrijuit mag klinken
en mensen alle ruimte hebben om Hem te dienen.
Trouwe Vader, u hebt uw volk niet verstoten!
Laat ons mogen meehelpen aan Israëls behoud
door dit gebed,
en door in hen verlangen te wekken naar de redding via Jezus.
U hebt u ontfermd over ons, meest heidenen van afkomst,
ontferm u toch des te meer over die Joden die nu nog
uw messias verwerpen. Herder van Israël, voeg ons samen
door Christus' offer, zowel voor hen als voor ons gebracht.
Genadige God, op u vertrouwen wij
als wij bidden voor de relatie tussen de staat Israël
en het Palestijnse volk. Breek de onwil om
vrede te sluiten met elkaar,
heel de geslagen wonden,
neem de zonden uit Jakob weg en uit Ismaël alle haat

en open de harten voor het evangelie
van Jezus Messias, die verschenen is.
God van Abraham, Isaak en Israël,
wij prijzen u om uw trouw aan uw oude volk.
U hebt het doen opstaan uit het graf van de vernietiging
en het een thuis gegeven in het land van de bijbel.
Maar uw rijk van vrede is Israël niet.
Nergens wordt uw messias zo gemist als juist daar.
Daarom bidden wij u:
Bescherm de Joden tegen de haat van de volken om hen heen.
Geef hun kracht en wijsheid om staande te kunnen blijven.
Doorbreek de spiraal van haat en vergelding.
Laat ook de Palestijnen huizen mogen bouwen en die bewonen,
wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten.
Doe Joden, moslims en christenen samen knielen
rond het kruis van Jezus van Nazaret, koning van Jood en heiden.
Breek de muur die scheiding maakt af
en maak ook deze twee volken één
in uw lieve Zoon.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 4042

Geef het door en vertel het verder: